O nás

Přátelé, vítejte na stránkách Centra alternativní medicíny, založených po zralé úvaze, ve zralém věku a s jasnou myslí.

MUDr. Marie Vokáčová – vedoucí CALMED, lékařka internistka

Před 30 lety jsem dostudovala Univerzitu Palackého v Olomouci a stala se lékařkou. S pýchou doktorům vlastní jsem odeslala 31 žádostí o zaměstnání do nejrůznějších zdravotnických zařízení v republice. Jaké bylo moje překvapení, když jsem obdržela pouze tři kladné odpovědi (Cheb, Sokolov, Vrchlabí). Ve Vrchlabí jsem strávila jeden měsíc a ve zkušební době opustila sklepní prostory, které mi byly dočasným domovem. Toto náročné období se pro mne stalo katalyzátorem osobnostního rozvoje a práce na sobě. Kvapem jsem se přemístila do Sokolova, kde jsme s kolegou založili hemodialyzační středisko, a já s nadšením vstávala do práce a těšila se na své nefrologické pacienty. Poté však přišla rodina, změna bydliště i změna priorit. Osudem jsem byla zaváta do největšího psychiatrického zařízení v našem státě, které je s desetiletou přestávkou mým pracovním domovem dodnes. Jen málokdo tuší, jakou školu života zde dostane lékař západní medicíny, vyzbrojen znalostmi a bohatým farmaceutickým repertoárem!

Pokud ovšem lékař, i on je lidskou zranitelnou bytostí, se sám stane chorým a zjistí, že široký sortiment nabízených farmak přestává fungovat podle naučených pravidel, znejistí a zapojí vyšší smysly. Díky tomu jsem se v r. 1991 dostala ke studiu homeopatie na The London College of Classical Homeopathy, které trvalo 2 roky a bylo zakončeno mezinárodně uznávaným diplomem. A pak už se otevíraly dveře dalších alternativních oborů. V mé hlavě se rodil tehdy bláznivý a nedostižný sen — otevřít centrum alternativní medicíny. Ten se mi podařilo uskutečnit začátkem roku 2016 a po třech letech dřiny a odříkání se stal skutečností.

    Absolvovala jsem:
  • 1978–84 – studium Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • 1996–97 – The London College of Classical Homeopathy
  • 2000 – akreditovaný kurz MŠMT čínských masáží dle Penzela
  • 2002 – kurzy aurikuloterapie (lektor Dušan Tomek)
  • 2003 – kurzy energetického léčení
  • 2010 – kurz baňkování a moxování (lektor MUDr. Zdeněk Šos)
  • současnost – internistka v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech
Byli – bylinkář, terapeut, student a nadšenec do neurovědy

Alternativní metody bývají v moderní době mnohdy neprávem odsouvány na úkor tradičních vědeckých postupů v domnělé racionalitě s přesvědčením, že „víme, jak věci fungují“. Domnívám se, že je to obrovská škoda. Před několika lety mně samotnému alternativní medicína - zejména metody alternativní psychoterapie – převrátila život vzhůru nohama. Soustavně jsem sám na sobě (a ochotných dobrovolnících – „pokusných králíčcích“) zkoumal, jak fungují bylinky a některé nekonvenční, leč opodstatněné metody přírodní medicíny.

Domnívám se, že je třeba slučovat náš západní přístup k nemoci jako k fyziologické poruše fungování orgánů, hormonů apod. (či psychologické pojetí zahrnující dále psychické, sociální a nově také spirituální faktory) s (nejen) východními způsoby nahlížení na člověka jakožto na celistvou bytost, tedy včetně něčeho, co nás přesahuje. Z toho vyplývá, že cílem nás, alternativně orientovaných terapeutů, by nemělo být soupeření s tradičním lékařstvím, nýbrž jeho doplnění. Mezi jedny z možných příkladů čím dál tím více uznávaného doplnění patří právě bylinky (tedy fytoterapie), jejichž účinky jsou mnohdy ověřeny klinickými studiemi (a tedy dle mého názoru bývají neprávem nazývány alternativními).

Přestože by se mohlo zdát, že jsem příliš mladý pro své „povolání“ (narozen 1996), zjistil jsem a zjišťuji stále, že věk je vysoce individuální hodnota, která nemusí souviset s kvalitou práce s lidmi. V CALMED se tedy se mnou setkáte zejména na workshopech, na kterých si budeme povídat o fytoterapii a jiných metodách přírodní medicíny, ale také o psychohygieně, psychologických, sociálních a spirituálních aspektech zdraví a dalších zajímavých tématech. Mým primárním zaměřením je v současné době alternativní psychoterapeutická metoda Práce se stínem, vycházející z principů psychologie C. G. Junga, americké terapeutky Teal Swan, moderních psychoterapeutických systémů (např. KBT) a zejména mých vlastních zkušeností, postupů a metod.

Webové stránky: www.byli.cz

Taťjána Kříženecká – kraniosakrální terapie, esoterní a energetické léčení

Ráda bych Vás krátce seznámila se svým pohledem na svět i se svými aktivitami, které s ním souvisí.

V průběhu svého života jsem si postupně uvědomila, že prazákladem veškerého bytí na všech úrovních makrosvěta i mikrosvěta je vesmírná energie. Tato komplexní, inteligentní energie má v různých kulturách různá jména, např.: čchi, brahma, Alláh, prostupuje vše existující a je původcem všech změn. Všechny bytosti i jevy jsou její součástí i projevem. Hvězdy, záře slunce i měsíce, pohyb kontinentálních zemských ker, vítr i déšť, srst ledního medvěda, semínko baobabu či barva růže. Nachází se i v každém z nás, ať už jsme si toho vědomi nebo nikoliv, přičemž sama o sobě nemá žádnou etickou kvalitu. Prostě je a působí. Neustále, za všech okolností. Teprve způsobem, jak s ní zacházíme, ji dáváme kladný či záporný potenciál. Neboli jsme to my sami, kdo si tvoří svůj individuální svět, svoji skutečnost, svoje zdraví, svoje štěstí.

Pár slov k mé terapii: Ačkoli jsem absolvovala mnoho různých kurzů a naučila se mnoho technik, mám svou vlastní cestu, prostřednictvím které nahlížím na klienta. Každá terapie je svým způsobem jedinečná a „šitá dotyčnému na míru“. Klient leží uvolněný na lehátku v pohodlném oblečení, základem je práce s vitální energií. Snažím se „naladit“ na vaše vnitřní prožívání a pomoci světýlku, které každý nosíme v sobě, dostat se na povrch. Je proto velice obtížné popsat průběh takové terapie a to, co se přesně během ní děje, poněvadž to závisí na tom, s kým pracuji. Ráda říkám, že jsem „terapeutkou pro ty, kteří hledají cestu sami k sobě“ – a to především proto, že důvěřuji moudrosti našeho těla a našeho vedení, které ví, co je pro nás v danou chvíli třeba. Věřím, že život je zázrak (už jen ze své podstaty), který stojí za to žít, ale někdy potřebujeme pomocnou ruku, abychom to viděli a cítili.

Webové stránky: http://kouzelnysvetenergie.cz

Cesty k sobě – rozhovor pro internetovou TV z 9. 6. 2016