Vítejte!

Přijměte pozvání do Centra alternativní medicíny CALMED, které se nachází v malé obci Hačky, ležící na náhorní plošině v severozápadní části Drahanské vrchoviny, 30 kilometrů od Olomouce.

Centrum vzniklo za účelem pomoci "hledajícím" nemocným i zdravým lidem v navrácení či upevnění duševní i tělesné rovnováhy a nastolení stavu zdraví. Do velké míry se ztotožňujeme s ustanovením pojmu zdraví Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako stavu fyzické, psychické, sociální a estetické pohody, nikoli pouze absence nemoci. Zdraví dle tohoto modelu přestává být pouze cílem, nýbrž prostředkem k realizaci harmonického vývoje člověka. Nesmíme však opomenout též spirituální dimenzi zdraví, která zahrnuje náš osobní vztah k tomu, co nás přesahuje – ať už to nazýváme jakkoli (Bůh, energie, bytí, Tao, morální hodnoty). Díváme-li se tedy na člověka z hlediska zdraví, nezajímá nás jen to, co v těle nefunguje, ale především co nefunguje v našem vnitřním světě a co s tím můžeme udělat.

CALMED si klade za cíl také sdružovat terapeuty různých polí působnosti a poskytnout komplexní pohled na jednotlivé aspekty zdraví – tedy žádný z nich neopomenout. V rámci tohoto interdisciplinárního přístupu pořádáme přednášky a workshopy na rozličná témata. Cílem těchto kurzů je naučit účastníky, jak si mohou sami pomoci a jak mohou naslouchat sami sobě, svému tělu a svým potřebám, protože skutečná dlouhotrvající konstruktivní změna pochází především z našeho nitra.

Dále nabízíme individuální i skupinové terapie dle vašeho výběru.

Každý člověk má právo na zdraví. Každý člověk má právo na svobodnou volbu léčby, vezměte zodpovědnost do svých rukou. My nabízíme pomocnou ruku, ukážeme směr cesty, ale kroky už musíte zvládnout sami.

Přejeme hodně sil na vaší cestě!